بیشتر مراجعین کلینیک ارتودنسی از دیده شدن بیش از حد لثه در حین خنده عمیق رضایت ندارند و اغلب بیان میکنند که هرگز از خنده خود لذت نمیبرند و به عبارتی خنده خود را تا حد ممکن کنترل میکنند یا بادست خود جلوی دهان خود را میگیرند  تا بیننده متوجه قرمزی لثه های او نشود.ازننکته نظر زیب...

Continue reading ...