دکتر رامین جعفرزاده متخصص ارتودنسی (ارتودنتیست ) وایمپلنت و عضو انجمن ارتودنتیستهای امریکا 

بیماری در سن 22 سالگی با مشکل ناهنجاری فک در اثر ضربه مراجعه کرده است  .در تاریخچه بیمار سقوط از پله در سن 13 سالگی وجود دارد و اکثر پزشکان درمان جراحی فک را تنها درمان ممکن  میدانستند و به خاطر ترس از جراحی بیمار هرگز به  در مان اقدام ننموده بود .در مراجعه به کلینیک تخصصی ارتودنسی  در تهران در مان  پیشرفته ارتودنسی بدون جراحی و حتی بدون کشیدن دندان پیشنهاد شد و درمدت  16 ماه بیمار مورد نظر به صورت بی نقص و کاملا زیبا درمان گردید.نتیجه در مان بعد از یکسال همانگونه که در شکل مقابل مشهود است بدون تغییر و ایده ال بوده است