عوارض مکیدن انگشت 

 Headin

درمان بسیار خوب ارتودنسی توانسته است که بیمار با دهان تغییر شکل یافته در اثر مکیدن انگشتان را به خوبی با درمان ارتودنسی ثابت اصلاح کند.شکل  زیر 


openbite
متخصص ارتودنسی در تهران