بهترین ارتودنتیست
متخصص ارتودنسی بزرگسال

بیمار ی  با سابقه ضربه به ناحیه صورت در سن 8 سالگی بعد از 2 سال مراجعه کرده است . شکستگی ناحیه دنتوالول فک بالا  مشهود است.    این بیمار توسط ارتودنتیست (دکتر رامین جعفرزاده )   بوسیله دستگاه ثابت ارتودنسی  و الاستیک های بین فکی در 14 ماه درمان گردیدند . عکس 2 سال بعد از باز کردن دستگاه ارتودنسی گرفته شده که نتیجه کاملا ثابت و بدون برگشت بوده است.

 درمان ناهنجاری فک توسط  متخصص ارتودنسی  در سنین قبل از بلوغ براحتی ممکن است و بیماران هرچه زودتر مرا جعه کنند درمان سریعتر و بهتر خواهد بود